Ιρόκο

Ιρόκο

Δρύς Ρούστικ

Δρύς Ρούστικ

Ιρόκο

Ιρόκο

Ιρόκο

Ιρόκο

Δεσποτάκι

Δεσποτάκι

Πεύκο

Πεύκο

Σφένδαμος

Σφένδαμος

Καρυδιά Αμερικής

Καρυδιά Αμερικής

PVC No 5275

PVC No 5275

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

 • Starwood 301

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ

 • 22mm X 08mm
 • 28mm X 08mm
 • 35mm X 08mm
 • 42mm X 08mm
 • 54mm X 08mm
 • 64mm X 08mm
 • 74mm X 08mm
 • 84mm X 08mm

PVC No 2073 SUPER MAT

PVC No 2073 SUPER MAT

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

 • VARIO-YILDIZ SML-828 Mist Grey

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ

 • 22mm X 08mm
 • 28mm X 08mm
 • 35mm X 08mm
 • 42mm X 08mm
 • 54mm X 08mm
 • 64mm X 08mm
 • 74mm X 08mm
 • 84mm X 08mm
 • 104mm X 08mm

PVC No 12087

PVC No 12087

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

 • Starwood 326

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ

 • 22mm X 08mm
 • 28mm X 08mm
 • 35mm X 08mm
 • 42mm X 08mm
 • 54mm X 08mm
 • 64mm X 08mm
 • 74mm X 08mm
 • 84mm X 08mm

PVC No 0397 SUPER MAT

PVC No 0397 SUPER MAT

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

 • YILDIZ-VARIO 829 SML karbon gri

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ

 • 22mm X 0.8mm
 • 28mm X 0.8mm
 • 33mm X 0.8mm
 • 42mm X 0.8mm
 • 54mm X 0.8mm
 • 64mm X 0.8mm
 • 74mm X 0.8mm
 • 84mm X 0.8mm

PVC No 2493 SUPER MAT

PVC No 2493 SUPER MAT

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

 • YILDIZ-VARIO 551 Pet Vario MAT Lava

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ

 • 22mm X 0.8mm
 • 28mm X 0.8mm
 • 33mm X 0.8mm
 • 42mm X 0.8mm
 • 54mm X 0.8mm
 • 64mm X 0.8mm
 • 74mm X 0.8mm
 • 84mm X 0.8mm

PVC No 2423 SUPER MAT

PVC No 2423 SUPER MAT

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

 • YILDIZ-VARIO 429 Pet Vario MAT Fume

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ

 • 22mm X 0.8mm
 • 28mm X 0.8mm
 • 33mm X 0.8mm
 • 42mm X 0.8mm
 • 54mm X 0.8mm
 • 64mm X 0.8mm
 • 74mm X 0.8mm
 • 84mm X 0.8mm

PVC No 2888 SUPER MAT

PVC No 2888 SUPER MAT

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

 • AGT 3027 Supramat Forest Green

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ

 • 22mm X 08mm

PVC No 2885 SUPER MAT

PVC No 2885 SUPER MAT

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

 • AGT 3023 Supramat Dolphin Gray

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ

 • 22mm X 08mm

PVC No 2875 SUPER MAT

PVC No 2875 SUPER MAT

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

 • AGT 3022 Supramat Royal Gray

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ

 • 22mm X 08mm

PVC No 2993 SUPER MAT

PVC No 2993 SUPER MAT

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

 • AGT 3021 Supramat Ice Gray

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ

 • 22mm X 08mm

PVC No 2866 SUPER MAT

PVC No 2866 SUPER MAT

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

 • AGT 3020 Supramat Safari Gray

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ

 • 22mm X 08mm

PVC No 2845 SUPER MAT

PVC No 2845 SUPER MAT

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

 • AGT 3026 Supramat Rustic Red

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ

 • 22mm X 08mm

PVC No 2833 SUPER MAT

PVC No 2833 SUPER MAT

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

 • AGT 3011 Supramat London Blue

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ

 • 22mm X 08mm

PVC No 2835 SUPER MAT

PVC No 2835 SUPER MAT

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

 • AGT 3029 Supramat Pacific

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ

 • 22mm X 08mm

PVC No 2843 SUPER MAT

PVC No 2843 SUPER MAT

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

 • AGT 3015 Supramat Macaron Green

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ

 • 22mm X 08mm

PVC No 2827 SUPER MAT

PVC No 2827 SUPER MAT

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

 • AGT 3016 Supramat Pink Daisy

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ

 • 22mm X 08mm

PVC No 2829 SUPER MAT

PVC No 2829 SUPER MAT

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

 • AGT 3018 Supramat Moonlight

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ

 • 22mm X 08mm

PVC No 3084

PVC No 3084

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

 • AKRITAS 161 Π6 ΣΚΙΑΘΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ

 • 22mm X 0.8mm
 • 28mm X 0.8mm
 • 34mm X 0.8mm
 • 42mm X 0.8mm
 • 54mm X 0.8mm
 • 64mm X 0.8mm
 • 74mm X 0.8mm
 • 84mm X 0.8mm

PVC No 6539

PVC No 6539

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

 • KRONOSPAN K532 Flamed Arvadonna Chestnut

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ

 • 22mm X 0.8mm
 • 28mm X 0.8mm
 • 33mm X 0.8mm
 • 42mm X 0.8mm
 • 54mm X 0.8mm
 • 64mm X 0.8mm
 • 74mm X 0.8mm
 • 84mm X 0.8mm

PVC No 6540

PVC No 6540

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

 • KRONOSPAN K533 Mink Arvadonna Chestnut

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ

 • 22mm X 0.8mm
 • 28mm X 0.8mm
 • 33mm X 0.8mm
 • 42mm X 0.8mm
 • 54mm X 0.8mm
 • 64mm X 0.8mm
 • 74mm X 0.8mm
 • 84mm X 0.8mm

PVC No 6553

PVC No 6553

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

 • KRONOSPAN K554 Chocolate Hudson Oak

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ

 • 22mm X 0.8mm
 • 28mm X 0.8mm
 • 33mm X 0.8mm
 • 42mm X 0.8mm
 • 54mm X 0.8mm
 • 64mm X 0.8mm
 • 74mm X 0.8mm
 • 84mm X 0.8mm

PVC No 6546

PVC No 6546

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

 • KRONOSPAN K542 Mocha Tessea

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ

 • 22mm X 0.8mm
 • 28mm X 0.8mm
 • 33mm X 0.8mm
 • 42mm X 0.8mm
 • 54mm X 0.8mm
 • 64mm X 0.8mm
 • 74mm X 0.8mm
 • 84mm X 0.8mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ MEDO
Ιρόκο -- Ιρόκο
Δρύς Ρούστικ -- Δρύς Ρούστικ
Ιρόκο -- Ιρόκο
Ιρόκο -- Ιρόκο
Δεσποτάκι -- Δεσποτάκι
Πεύκο -- Πεύκο
Σφένδαμος -- Σφένδαμος
Καρυδιά Αμερικής -- Καρυδιά Αμερικής
PVC No 5275 5275 PVC No 5275
PVC No 2073 SUPER MAT 2073 PVC No 2073 SUPER MAT
PVC No 12087 12087 PVC No 12087
PVC No 0397 SUPER MAT 0397 PVC No 0397 SUPER MAT
PVC No 2493 SUPER MAT 2493 PVC No 2493 SUPER MAT
PVC No 2423 SUPER MAT 2423 PVC No 2423 SUPER MAT
PVC No 2888 SUPER MAT 2888 PVC No 2888 SUPER MAT
PVC No 2885 SUPER MAT 2885 PVC No 2885 SUPER MAT
PVC No 2875 SUPER MAT 2875 PVC No 2875 SUPER MAT
PVC No 2993 SUPER MAT 2993 PVC No 2993 SUPER MAT
PVC No 2866 SUPER MAT 2866 PVC No 2866 SUPER MAT
PVC No 2845 SUPER MAT 2845 PVC No 2845 SUPER MAT
PVC No 2833 SUPER MAT 2833 PVC No 2833 SUPER MAT
PVC No 2835 SUPER MAT 2835 PVC No 2835 SUPER MAT
PVC No 2843 SUPER MAT 2843 PVC No 2843 SUPER MAT
PVC No 2827 SUPER MAT 2827 PVC No 2827 SUPER MAT
PVC No 2829 SUPER MAT 2829 PVC No 2829 SUPER MAT
PVC No 3084 3084 PVC No 3084
PVC No 6539 6539 PVC No 6539
PVC No 6540 6540 PVC No 6540
PVC No 6553 6553 PVC No 6553
PVC No 6546 6546 PVC No 6546