ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΠΛΑΜΑ

Ταινίες από φυσικούς ή τεχνητούς καπλαμάδες επικαλυμμένες με Fleece για μεγαλύτερη αντοχή.
Για χρήση σε συγκολλητικές ή μηχανές soft σε
οποιαδήποτε διάσταση από 16mm έως 300mm
Επίσης, για πιο εξειδικευμένες εφαρμόγές διατίθενται περιθώρια από καπλαμάδες με υποστήριξη fleece για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και πιο εύκολη επεξεργασία, καθώς και μία ειδική κατηγορία προιόντων που ονομάζεται Extra Flex η οποία είναι καπλαμάδες επεξεργασμένοι ειδικά για την πατούρα της πόρτας.
-Όλες οι ταινίες καπλαμάδων είναι τριμμένες.

Showing all 10 results